Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Торгова політика та комерційна дипломатія

Освітній ступінь: магістр

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних моделей, методів та інструментів формування торгової політики та системи комерційної дипломатії країни.

Завдання дисципліни: формування у студентів системи знань, методичних підходів та навичок у сфері торгової політики та комерційної дипломатії країни.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • визначати чинники розвитку міжнародної торгової системи, аналізувати торгові політики країн, оцінювати причини, умови та тенденції застосування регуляторних інструментів в сферах торгівлі товарами, послугами, результатами інтелектуальної праці з метою виявлення позицій сторін в дво- та багатосторонніх торговельно-економічних переговорах;
  • ідентифікувати ефективні з позицій досягнення цілей зовнішньоекономічної політики форм і методів комерційної дипломатії;
  • розробляти та обґрунтовувати складові торгової політики України та пропозиції щодо формування позиції країни у дво- та багатосторонньому торговельно-економічному переговорному процесі;
  • планувати діяльність структурних підрозділів державних органів управління та недержавних організацій в сфері комерційної дипломатії;
  • сприяти формуванню позитивного іміджу країни в глобальній економічній системі;
  • знати процесуальнімеханізмиСОТ з урегулювання торгових суперечок та огляду торгових політик;
  • виявляти регулятивні пріоритети та тенденції вдосконалення міжнародної торговельної системи, оцінювати зміни регуляторного механізму створення та реалізації торгової політики країни.
Остання редакція: 18.03.16

Публікаціі з предмету