Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародним маркетингом

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних моделей, методів і технологій управління  міжнародною маркетинговою   діяльністю   підприємства (організації).

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для роботи за фахом, професійного розвитку і кар’єри.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • розуміти зміст і функціональні напрямки міжнародної маркетингової діяльності, рівні компетентності і стандартні вимоги до менеджерів з міжнародного маркетингу;
  • оцінювати  потенціал  міжнародної  діяльності   фірми  та обґрунтовувати рішення щодо доцільності виходу на зовнішній ринок;
  • проектувати та використовувати систему маркетингової інформації, досліджувати міжнародне макро- і мікро- середовища;
  • виявити та проаналізувати елементи міжнародної маркетингової стратегії;
  • ідентифікувати, формувати  та обґрунтовувати міжнародні маркетингові стратегії;
  • описати принципи, особливості і процедури міжнародного маркетингового планування;
  • ідентифікувати та аналізувати існуючі типи  організаційних  структур управління  міжнародним маркетингом;
  • формулювати мету, визначити  рівні та процедуру організації контролю міжнародної маркетингової діяльності;
  • описати сутність і способи  реалізації аудиту міжнародної маркетингової діяльності;
  • охарактеризувати регіональні особливості міжнародної маркетингової діяльності та їх вплив на маркетингові стратегії та тактики компаній на світових промислових, споживчих ринках та ринках послуг.
Остання редакція: 18.03.16

Публікаціі з предмету