Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні фінанси

Завданням дисципліни є вивчення потоків грошових коштів і пов’язаних з ним відносин у галузі міжнародної економіки; видів і форм, яких набуває міжнародне переливання капіталів; змін спрямованості та інфраструктури міжнародних валютно-фінансових потоків.

Остання редакція: 30.11.15

Публікаціі з предмету

  • Міжнародні фінанси (95 KB)паспорт навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси” . Дисципліна бакалаврського рівня. 13 Листопада 2017 р.
  • Міжнародні фінанси (354 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи  студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Міжнародні фінанси”13 Листопада 2017 р.