Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий інжиніринг

Метою навчальної дисципліниє формування  у студентів теоретичних і практичних навичок щодо діяльності фінансового інженера, розробки та творчого застосування фінансових технологій  до рішення фінансових проблем підприємств ( організацій) міжнародного профілю, умінь  управління фінансовими ризиками.

Завданням вивчення дисципліни є:

·                   довести до магістра теоретичні основи фінансового інжинірингу, виявити засади формування знань фінансового інженера;

·                   ознайомити студентів магістерського рівня з різними видами похідних фінансових інструментів та навчити їхньому практичному використанню;

·                   сформувати у студента навички аналізу ризиків, притаманних певному сегменту світового фінансового ринку і вміння запобігати їм за допомогою фінансових деривативів;

·                   навчити застосовувати методи управління фінансовими ризиками на підприємствах (організаціях) міжнародного бізнесу;

·                   сформувати розуміння тенденцій розвитку фінансової глобалізації та ролі фінансових інновацій у даному процесі.

Предметом дисципліниє організація процесу створення і ефективного використання інструментів та стратегій фінансового інжинірингу для керування ризиками суб’єктами господарської діяльності на міжнародних ринках.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретичні аспекти фінансового інжинірингу.

Тема 2. Роль фінансового інженера у сучасному міжнародному бізнесі

Тема 3. Концептуальні поняття фінансового інжинірингу.

Тема 4. Процес розробка фінансових продуктів.

Тема 5. Фізичні інструменти фінансового інжинірингу.

Тема 6. Фінансові інновації на ринку цінних паперів.

Тема 7. Стратегії фінансового інжинірингу.

Тема 8. Роль фінансових інженерів у перетворенні корпорацій.

 

 

Остання редакція: 30.11.15

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий інжиніринг (28.1 KB)паспорт навчальної дисципліни «Фінансовий інжиніринг»  . Дисципліна магістерського рівня.11 Липня 2016 р.