Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародними інвестиційними проектами

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних навичок щодо діяльності у сфері управління міжнародними інвестиційними проектами, проектного аналізу, розробки проектів та складання бізнес-планів на основі загальноприйнятих в світовій практиці методичних та практичних підходів.

Завдання дисципліни є орієнтованими на:

·          розуміння сутності міжнародного інвестиційного проектування як складової інвестиційного менеджменту підприємств;

·          вміння системного поєднання основних положень стратегічного розвитку підприємств, маркетингового аналізу, фінансового аналізу та планування, формування бізнес-плану діяльності;

·          практичні навики розробки інвестиційних проектів;

·          розуміння сутності управління реалізацією міжнародного інвестиційного проекту.

Предметом навчальної дисципліни  є відносини, що виникають у  процесі управління міжнародними інвестиційними проектами.

«Управління міжнародними інвестиційними проектами» є дисципліною спеціалізованої підготовки студентів магістерських програм «Міжнародний фінансовий менеджмент» та «Управління міжнародним бізнесом», в основу якої покладені знання в галузі проектного аналізу, маркетингу, економіки підприємства, бухгалтерського обліку, фінансів, міжнародних фінансів, міжнародного менеджменту, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

Зміст:

Тема 1. Основи управління проектами

Тема 2. Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу.

Тема 3. Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів.

Тема 4. Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень.

Тема 5. Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту.

Тема 6. Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки

Тема 7. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні

Тема 8. Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки

Тема 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту

Тема 10. Основні форми організаційної структури проектів.

Тема 11. Управління розподілом ресурсів у проекті.

Тема 12. Управління ризиками в проекті.

Тема 13. Управління командою проекту.

Остання редакція: 30.11.15

Публікаціі з предмету