Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ділова німецька мова

Мета дисципліни: формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні С1+.

Завдання дисципліни: розвиток навичок усного та письмового ділового спілкування, адекватного комунікативній ситуації.

 

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліною студент зможе:

-      читати, розуміти та аналізувати автентичні матеріали в галузі макро- та мікроекономіки;

- розуміти на слух автентичні тексти з економічної тематики;

-      робити доповіді, здійснювати презентації, вести дискусії, брати участь у переговорах на економічну проблематику;

- грамотно писати резюме та інші документи, необхідні для працевлаштування в міжнародних компаніях або продовження навчання в німецькомовних країнах;

- здійснювати реферування та анотування публікацій та інших матеріалів на економічну тематику;

- вести ділове листування з німецькомовними фірмами;

-  описувати та аналізувати діаграми, таблиці, графіки з актуальними даними щодо економічного розвитку країн світу;

-    працювати в команді над проектами, правильно вести пошук необхідної інформації;

- успішно скласти заключну атестацію з відповідним записом у диплом.

Остання редакція: 17.03.16

Публікаціі з предмету

  • Ділова німецька мова (112 KB)паспорт дисципліни «Ділова німецька мова»02 Жовтня 2017 р.
  • Ділова німецька мова (1.1 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Ділова німецька мова»02 Жовтня 2017 р.