Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фахова юридична німецька мова

Ця вибіркова дисципліна з щосеместровим аудиторним навантаженням в 40 академічних годин може обиратися для вивчення протягом третього-четвертого років навчання лише студентами спеціальності "Правознавство". На базі автентичних німецькомовних матеріалів передбачається опрацювання актуальної юридичної тематики, а також формування вмінь здійснювати презентації та виступи перед аудиторією, написання ділової кореспонденції, анотування та реферування текстів, що має забезпечити здатність до роботи в міжнародному середовищі.

Остання редакція: 21.04.16