Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Німецька мова

Мета дисципліни: формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні B1+.

Завдання дисципліни: розвиток навичок активного усного та письмового німецькомовного спілкування у міжкультурному побутовому та професійному середовищі.

Результати навчання:

За умов успішного оволодіння дисципліною «Німецька мова» студент зможе:

- розуміти зміст письмових текстів і усних повідомлень в обсягах  загальновживаної і базової професійної лексики;

- зв’язно висловлюватися у монологічній формі щодо загальних і ділових тем;

- бути повноцінним учасником діалогічного мовлення (дискусії, телефонні розмови тощо): висловлювати та аргументувати власні думки та міркування;

- робити короткі інформаційні повідомлення, презентації;

- писати правильно оформлені листи, електронні повідомлення, поштові листівки тощо;

- адекватно діяти у мовленнєвих ситуаціях, що виникають при перебуванні у німецькомовній країні;

- усвідомлювати культурно обумовлені особливості носіїв німецької мови та враховувати їх у міжкультурному діалозі з ними. 

в, які вже мають певний рівень володіння німецькою мовою.)

 

Остання редакція: 21.04.16

Публікаціі з предмету