Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Німецька мова

Мета дисципліни: формування німецькомовної професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні B1+.

Завдання дисципліни: розвиток навичок активного усного та письмового німецькомовного спілкування у міжкультурному побутовому та професійному середовищі.

Результати навчання:

За умов успішного оволодіння дисципліною «Німецька мова» студент зможе:

- розуміти зміст письмових текстів і усних повідомлень в обсягах  загальновживаної і базової професійної лексики;

- зв’язно висловлюватися у монологічній формі щодо загальних і ділових тем;

- бути повноцінним учасником діалогічного мовлення (дискусії, телефонні розмови тощо): висловлювати та аргументувати власні думки та міркування;

- робити короткі інформаційні повідомлення, презентації;

- писати правильно оформлені листи, електронні повідомлення, поштові листівки тощо;

- адекватно діяти у мовленнєвих ситуаціях, що виникають при перебуванні у німецькомовній країні;

- усвідомлювати культурно обумовлені особливості носіїв німецької мови та враховувати їх у міжкультурному діалозі з ними. 

в, які вже мають певний рівень володіння німецькою мовою.)

 

Остання редакція: 21.04.16

Публікаціі з предмету

  • Німецька мова 1курс (348 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (І курс)30 Червня 2016 р.
  • Німецька мова 2курс (371 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (ІІ курс)30 Червня 2016 р.
  • Німецька мова 6Ю01 1курс (348.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (І курс)30 Червня 2016 р.
  • Німецька мова 6.030401 2курс (393.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Німецька мова» (ІІ курс)30 Червня 2016 р.
  • Німецька мова (І курс: 6Ю01, ІІ курс: 6.030401) (93 KB)паспорт дисципліни «Німецька мова»30 Червня 2016 р.