Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Українська словесність

Мета дисципліни - удосконалити системні теоретичні мовні знання та сформувати у студентів комплекс мовних і комунікативних компетенцій, застосовуваних у всіх сферах комунікації. 

За умов успішного вивчення дисципліни студент зможе:

-  організовувати комунікацію відповідно до норм сучасної літературної мови;

-  аналізувати й створювати текст будь-якої стильової належності, зокрема професійного спрямування;

-  використовувати правила мовного етикету в будь-якій ситуації спілкування;

- аналізувати й оцінювати різні комунікативні ситуації для виявлення  оптимальних засобів спілкування;

- добирати необхідні комунікативні стратегії й тактики для успішної усної та писемної професійної комунікації.

Остання редакція: 13.08.17

Публікаціі з предмету

  • Українська словесність (Міжнародні економічні відносини) (28.9 KB)паспорт дисципліни  «Українська словесність» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини»14 Вересня 2016 р.
  • Українська словесність (6М03) (28.6 KB)паспортдисципліни  «Українська словесність» освітній ступінь бакалавр галузі знань 6М0314 Вересня 2016 р.
  • Українська словесність (6М01,6М02,6М04) (70 KB)паспорт дисципліни  «Українська словесність» освітній ступінь бакалавр усі галузі знань усі спеціальності, крім спеціалізацій 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»14 Вересня 2016 р.
  • Українська словесність (405 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Українська словесність» освітній ступінь бакалавр усі галузі знань усі спеціальності, крім спеціалізацій 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»21 Червня 2016 р.
  • Українська словесність спеціальність «Міжнародні бізнес» (435 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Українська словесність» освітній ступінь бакалавр галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»21 Червня 2016 р.
  • Українська словесність спеціальність «Міжнародні економічні відносини» (137.8 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Українська словесність» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини»21 Червня 2016 р.