КНЕУ - Українська словесність

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Українська словесність

Мета дисципліни - удосконалити системні теоретичні мовні знання та сформувати у студентів комплекс мовних і комунікативних компетенцій, застосовуваних у всіх сферах комунікації. 

За умов успішного вивчення дисципліни студент зможе:

-  організовувати комунікацію відповідно до норм сучасної літературної мови;

-  аналізувати й створювати текст будь-якої стильової належності, зокрема професійного спрямування;

-  використовувати правила мовного етикету в будь-якій ситуації спілкування;

- аналізувати й оцінювати різні комунікативні ситуації для виявлення  оптимальних засобів спілкування;

- добирати необхідні комунікативні стратегії й тактики для успішної усної та писемної професійної комунікації.

Остання редакція: 13.08.17

Публікаціі з предмету

  • Українська словесність 32 (40 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
  • Українська словесність 34 (80 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
  • Українська словесність 48 (39.3 KB)паспорт дисципліни  «Українська словесність» освітній ступінь бакалавр усі галузі знань усі спеціальності, крім спеціалізацій 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»27 Вересня 2017 р.
  • Українська словесність (залік) (81.5 KB)паспортдисципліни «Практична риторика»27 Вересня 2017 р.
  • Українська словесність (залік) (405 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
  • Українська словесність 34 (185 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
  • Українська словесність 48 (536.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.
  • Українська словесність 32 (167.1 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Практична риторика»26 Вересня 2017 р.