Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бедько Інна Вікторівна

Кафедра: Кафедра української мови та літератури
Посада: викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

 1987 р.- закінчила Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського (російська мова та література).

 1987 - 1993 рр. - працювала на посаді викладача російської мови  як іноземної кафедри російської мови  підготовчог факультету для іноземних громадян Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова . 

 1989 р.- 1990 р. -  Московський Університет дружби народів ім. Патріса Лумумби, факультет підвищення кваліфікації  викладачів російської мови як іноземної ( стажування ).

 1995 р. - закінчила Київський лінгвістичний університет (англійська мова).

  1993-1998 рр. - ЗОШ № 172, м. київ. 

    З 1998 року працює на посаді викладача  кафедри української мови та літератури ДВНЗ "Київський        національний економічний університет  імені В. Гетьмана" .

    2000 р. - кафедра української та російської мов для іноземців НТУУ "КПІ" (стажування).

    2008 р. - кафедра української та російської мов міжнародного факультету НТУУ "КПІ" (стажування).

    2008 р.- закінчила Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (українська мова та                  література) .

   2015 р.- кафедра мовної підготовки іноземців факультету лінгвістики НТУУ "КПІ" (стажування).