Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кумейко Тетяна Анатоліївна

Кафедра: Кафедра української мови та літератури
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Народилася в м. Києві. Закінчила  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю  «Українська мова та література». Із 2011 р. викладач кафедри української мови та  літератури Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, з 2014 р. – старший викладач. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Синтаксична структура  речень з дієсловами інформаційної діяльності». Є автором 13 публікацій. Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання, семантичний синтаксис.