Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ярошевич Ірина Арнольдівна

Кафедра: Кафедра української мови та літератури
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Стаж роботи: 29 років
Біографія:

Народилася в м. Києві. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, отримала диплом за спеціальністю російська мова та література та кваліфікацію філолога, викладача російської мови та літератури. Із 1989 р. викладач української та російської мов кафедри загальноосвітніх дисциплін Київського державного економічного університету. 2007р. – старший викладач кафедри української мови та літератури Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. У 2008р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Українська морфологічна термінологія ХХ – поч. ХХІ ст.». З 2010р. – доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». 26.09.2012р. присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови та літератури.