Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківська система

http://bankingsystem.kneu.edu.ua
Керівник дисципліни- д.е.н.,проф. Івасів Ігор Богданович
Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між ринковими агентами та збереженість грошових фондів суспільства. Дисципліна «Банківська система» є однією із профілюючих у підготовці фахівців з фінансів та кредиту. Зміст дисципліни є логічним продовженням інших дисциплін банківського циклу, які вивчалися на попередніх етапах підготовки фахівців фінансово-банківського профілю.
Мета науки полягає у наданні студентам знань у сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, її ролі у економічному розвитку країни.
Завдання науки: з’ясування сутності банківської діяльності, банку та банківської системи, ролі банківської системи в економічному розвитку країни, місця центрального банку в банківській системі, основних засад функціонування банків на ринку банківських послуг, вивчення ролі управління ризиками у банківській діяльності, провідних сфер міжнародного банківського бізнесу, напрямів забезпечення стабільності банківської системи та державного регулювання банківської системи.
Дисципліна «Банківська система» має тісний взаємозв’язок з такими дисциплінами як «Гроші та кредит», «Банківське право», «Операції банківських та небанківських кредитних установ», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Аналіз діяльності кредитних установ». 

 

 

 

Остання редакція: 10.10.16

Публікаціі з предмету

  • Банківська система (105 KB)Паспорт з дисципліни «Банківська система» для студентів 3 курсу, напряму підготовки 6508/1 «Фінанси і кредит», спеціалізації «Кредит»14 Липня 2016 р.
  • Банківська система (489.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,   поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни   «Банківська система» для студентів, галузь знань 6508 «Фінанси і кредит», спеціалізації «Кредит»  05 Липня 2016 р.