Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківська система

http://bankingsystem.kneu.edu.ua
Керівник дисципліни- д.е.н.,проф. Івасів Ігор Богданович
Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між ринковими агентами та збереженість грошових фондів суспільства. Дисципліна «Банківська система» є однією із профілюючих у підготовці фахівців з фінансів та кредиту. Зміст дисципліни є логічним продовженням інших дисциплін банківського циклу, які вивчалися на попередніх етапах підготовки фахівців фінансово-банківського профілю.
Мета науки полягає у наданні студентам знань у сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, її ролі у економічному розвитку країни.
Завдання науки: з’ясування сутності банківської діяльності, банку та банківської системи, ролі банківської системи в економічному розвитку країни, місця центрального банку в банківській системі, основних засад функціонування банків на ринку банківських послуг, вивчення ролі управління ризиками у банківській діяльності, провідних сфер міжнародного банківського бізнесу, напрямів забезпечення стабільності банківської системи та державного регулювання банківської системи.
Дисципліна «Банківська система» має тісний взаємозв’язок з такими дисциплінами як «Гроші та кредит», «Банківське право», «Операції банківських та небанківських кредитних установ», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Аналіз діяльності кредитних установ». 

 

 

 

Остання редакція: 10.10.16

Публікаціі з предмету

  • Банківська система Фінанси (207.8 KB)паспорт дисципліни  «Банківська система» для студентів освітній ступінь бакалавр спеціалізації «Фінанси»02 Жовтня 2017 р.
  • Банківська система Кредит (207.3 KB)паспорт дисципліни  «Банківська система» для студентів освітній ступінь бакалавр спеціалізації «Кредит»02 Жовтня 2017 р.
  • Банківська система 6508/1 (134 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,  поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Банківська система» для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508  «Фінанси і кредит» спеціалізації 6508/1 «Кредит»27 Вересня 2017 р.
  • Банківська система 6508 (133.8 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,  поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Банківська система» для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508  «Фінанси і кредит» спеціалізації 6508 «Фінанси»27 Вересня 2017 р.