Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Науковий керівник дисципліни -к.е.н., доц. Білошапка Вікторія Степанівна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: формування знань і практичних навичок у галузі функціонування центрального банку.
Завдання науки: вивчення змісту завдань і основних напрямів діяльності центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює пропозицію (масу) грошей і ціну грошей.
Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
-        зрозуміти правовий статус центрального банку, принципи організації та функціонування Національного банку України;
-        самостійно оцінювати стан грошового ринку та банківської системи;
-        практично вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин центрального банку і комерційних банків, центрального банку та уряду;

-  аналізувати поточний стан готівкового грошового обігу та самостійно формулювати перспективи його оптимізації;
-   аналізувати і оцінювати показники, що характеризують структуру грошової маси, та оцінювати вплив центрального банку на грошову масу;
-   виконувати розрахунки економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків;

-   зрозуміти дію передавального механізму грошово-кредитної політики центрального банкрута оцінювати її ефективність;

 

Остання редакція: 14.05.18

Публікаціі з предмету

  • Центральний банк та грошово-кредитна політика (189.6 KB)паспорт навчальної дисципліни “Центральний банк та грошово-кредитна політика” .Дисципліна бакалаврського рівня.02 Жовтня 2017 р.
  • Центральний банк та грошово-кредитна політика (741.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з нормативної науки “Центральний банк та грошово-кредитна політика” для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит»  27 Вересня 2017 р.