Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кредитний менеджмент у банку

Керівник науки - канд.екон.наук, доц. Остапишин Тетяна Петрівна
Мета науки -  формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з управління  кредитною діяльністю банку.
Завдання науки - надати знання щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.
Предмет науки - відносини, що виникають у процесі управління банками кредитною діяльністю.
Місце науки в навчальному процесі підготовки фахівців
Наука  «Кредитний менеджмент» є нормативною у  магістерських програмах за спеціальністю «Банківська справа», доповнює та поглиблює знання, які студент отримує при вивченні таких наук і дисциплін, як: «Операції банків та небанківських кредитних установ», «Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ», «Управління банківськими ризиками», «Оцінка застави банківських кредитів»,  «Міжнародні розрахунки та валютні операції».
Знання та вміння, що формуються під час вивчення науки
Після успішного виконання вимог щодо опанування науки студент повинен:
Знати:

 • основні засади кредитного менеджменту;
 • зміст та алгоритм методик оцінки кредитоспроможності позичальників;
 • завдання менеджерів на кожному етапі кредитного процесу;
 • особливості організації кредитування підприємств окремих галузей економіки;
 •  методи управління кредитним ризиком;
 •  методи управління кредитним портфелем;
 • причини виникнення проблемних кредитів та засоби реструк¬турування  боргів;
 • порядок створення та використання спеціального резерву за кредитами;
 • порядок створення та використання спеціального резерву за фінансовими зобов’язаннями банку.
  Уміти:
 • правильно прийняти рішення при відборі суб’єктів та об’єктів кредитування;
 •  визначити ефективність проекту, що кредитується;
 • оцінити кредитоспроможність різних категорій позичальників;
 •  управляти кредитним процесом на окремих його етапах за кредитними договорами з різними категоріями позичальників;
 • оцінити ризикованість кредитної операції;
 •  правильно обирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику;
 • виявляти сигнали проблемності кредиту та застосовувати відповідні превентивні заходи;
 •  управляти проблемними кредитами;
 • прогнозувати структуру кредитного портфеля банку.

 

Остання редакція: 10.10.16

Публікаціі з предмету

 • Кредитний менеджмент у банку (206.6 KB)паспорт дисципліни  «Кредитний менеджмент у банку» . Спеціальності для яких викладається дисципліна 072: 8Ф07, 8Ф08, 8Ф09  04 Жовтня 2017 р.