Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління вартістю банку

Керівник дисципліни: к.е.н., доц. Шемет Тетяна Станіславівна
Мета дисципліни:формування у студентів поглиблених системних знань щодо ролі і значення управління вартістю банку у практиці його роботи, а також практичних навичок та вмінь з планування, організації та проведення оцінки активів і бізнесу банку в сучасних умовах вітчизняної економіки.
Завдання дисципліни: поєднання теоретичних знань та практичного досвіду з оцінки та управління вартістю банку відповідно до моделі «Навчання - знання - навички – досвід».

Остання редакція: 25.10.16