Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Керівник дисципліни -к.е.н., доц. Циганова Надія Вікторівна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета дисципліни: студенти мають опанувати закономірності і основні етапи еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем  зарубіжних країн в умовах існування розвинених фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів.
Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій щодо створення, ролі та функцій грошово-кредитних систем, закономірностей і основних етапів їх еволюції, принципів побудови і особливостей форм організації в умовах глобалізації фінансових ринків, що забезпечить їх успішну професійну діяльність в умовах інтеграції української економіки до європейського співтовариства.
Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:
- аналізувати  сучасні  тенденції в розвитку грошових та кредитних систем зарубіжних країн;
- визначати закономірності та специфіку розвитку грошово-кредитних та банківських систем;
- розуміти характер впливу різних факторів та історичних подій на формування грошових та кредитних систем;
- оцінити ситуацію та пояснити характер впливу зовнішніх факторів на українську грошову та банківську системи,

 

Остання редакція: 14.05.18

Публікаціі з предмету

  • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн (88.5 KB)паспорт навчальної дисципліни “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” .Дисципліна бакалаврського рівня.02 Жовтня 2017 р.
  • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн (582 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,  поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" для студентів галузь знань6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізація 6508/1  27 Вересня 2017 р.