Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гроші та кредит

Керівник науки - к.е.н., доц.Брегеда Олена Анатоліївна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: вивчення теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту та банків у ринковій економіці.
  Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.
Результати навчання:
Враховуючи теоретико-методологічний характер  основні монетарні індикатори, зокрема агрегати грошової маси, рівень інфляції, рівень банківського процента, динаміку валютного курсу ;
-розрізняти та обирати найбільш доцільні форми та види кредиту, які використовуються у взаємовідносинах між кредитором та позичальником;
-розрізняти та обирати найбільш доцільні способи нарахування банківських процентів;
-аналізувати інструменти грошового ринку та оцінювати дієвість  фінансових посередників уреалізації грошово-кредитних відносин;
-розрізняти сфери, напрямки діяльності та інструменти Центрального банку, комерційних банків та небанківських фінансово-кредитних установ;

<span class="more">&nbsp;</span>
 

 

 

Остання редакція: 25.10.16

Публікаціі з предмету

  • Гроші та кредит (37.9 KB)Паспорт з науки «Гроші та кредит» для студентів інших спеціальностей (6501, 6502,  6503,  6504, 6505, 6506, 6507, 6509,  6601)14 Липня 2016 р.
  • Гроші та кредит 6508/1 (96.5 KB)паспорт навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для спец. «Банківська справа» .Дисципліна бакалаврського рівня.14 Липня 2016 р.
  • Гроші та кредит 6404, 6101 (93 KB)Паспорт з науки «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей  6404, 610114 Липня 2016 р.
  • Гроші та кредит 6508 (98.5 KB)Паспорт  з науки  “Гроші та кредит”для студентів 2-го та 3-го курсів, напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит»,  спеціалізація «Фінанси»14 Липня 2016 р.
  • Гроші та кредит для спец.(6404; 6101) (516.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  “Гроші та кредит”, спеціальність 6404 «Правознавство», 6101 «Комп”ютерні науки»05 Липня 2016 р.
  • Гроші та кредит 2,3 курс (спец.«Кредит) (712 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  “Гроші та кредит”для студентів 2-го та 3-го курсів напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», ” спеціалізація  «Кредит»05 Липня 2016 р.
  • Гроші та кредит 2,3 курс 6508 (158.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  “Гроші та кредит” для студентів 2-го та 3-го курсів, напрям підготовки 6.030508“Фінанси і кредит»,  спеціалізація «Фінанси»>05 Липня 2016 р.
  • Гроші та кредит 3курс (крім 6.030508) (152.4 KB) Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Гроші та кредит» для студентів ІІІ курсу, для всіх напрямів підготовки, крім 6.030508 «Фінанси і кредит»�зація  «Кредит»05 Липня 2016 р.