Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гроші та кредит

Керівник дисципліни - к.е.н., доц.Брегеда Олена Анатоліївна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: вивчення теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту та банків у ринковій економіці.
  Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.
Результати навчання:
Враховуючи теоретико-методологічний характер  основні монетарні індикатори, зокрема агрегати грошової маси, рівень інфляції, рівень банківського процента, динаміку валютного курсу ;
-розрізняти та обирати найбільш доцільні форми та види кредиту, які використовуються у взаємовідносинах між кредитором та позичальником;
-розрізняти та обирати найбільш доцільні способи нарахування банківських процентів;
-аналізувати інструменти грошового ринку та оцінювати дієвість  фінансових посередників уреалізації грошово-кредитних відносин;
-розрізняти сфери, напрямки діяльності та інструменти Центрального банку, комерційних банків та небанківських фінансово-кредитних установ;

<span class="more">&nbsp;</span>
 

 

 

Остання редакція: 14.05.18

Публікаціі з предмету

  • Гроші та кредит (96 KB)Паспорт з науки «Гроші та кредит» для студентів інших спеціальностей (6501, 6502,  6503,  6504, 6505, 6506, 6507, 6509,  6601)02 Жовтня 2017 р.
  • Гроші та кредит 6404, 6101 (105 KB)Паспорт з науки «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей  6404, 610102 Жовтня 2017 р.
  • Гроші та кредит 6508 (119 KB)Паспорт  з науки  “Гроші та кредит”для студентів 2-го та 3-го курсів, напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит»,  спеціалізація «Фінанси»02 Жовтня 2017 р.
  • Гроші та кредит для спец.(6404; 6101) (479 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  “Гроші та кредит”, спеціальність 6404 «Правознавство», 6101 «Комп”ютерні науки»27 Вересня 2017 р.
  • Гроші та кредит (курсова) (147 KB)методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт  з дисципліни  “Гроші та кредит” освітній ступінь бакалавр галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Кредит»27 Вересня 2017 р.
  • Гроші та кредит 6.030508 (210.2 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,  поточного і підсумкового контролю їх знань дисципліни   “Гроші та кредит”для студентів освітній ступінь бакалавр галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація 6508/1 «Кредит»27 Вересня 2017 р.
  • Гроші та кредит 6501- 6509 (567 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,  поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальність:6501«Економічна теорія», 6502«Економічна кібернетика», 6503«Міжнародна економіка», 6504«Економіка підприємства», 6505«Управління персоналом та економіка праці», 6506«Прикладна     статистика», 6507«Маркетинг»,  6509«Облік і аудит». спеціалізація: «Економіка АПФ», «Облік і аудит в АПК», «Менеджмент промислових підприємств», «Менеджмент агробізнесу». 27 Вересня 2017 р.
  • Гроші та кредит 051,073 (679.5 KB) Методичні матеріали щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,  поточного і підсумкового контролю їх знань дисципліни  “Гроші та кредит” для студентів спеціальність:051-Економіка;     073-Менеджмент спеціалізація:6А01-Економіка агропромислових формувань; 6А03-Менеджмент агробізнесу;  6Е01-Економічна теорія; 6Е03-Національна економіка; 6і01-Економічна кібернетика; 6і02-Соціально-економічна статистика;6У02-Управління персоналом та економіка праці27 Вересня 2017 р.