Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні розрахунки і валютні операції

Керівник дисципліни: к.е.н., доц. Шемет Тетяна Станіславівна
Мета дисципліни:формування у студентів цілісної системи теоретичних знань щодо міжнародних розрахункових і валютних операцій і практичних навичок з їх виконання банками.
Завдання дисципліни:опанувати організаційні засади міжнародних торговельних розрахунків та операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, оволодіти методами і процедурами їх здійснення у банках.

Остання редакція: 25.10.16

Публікаціі з предмету

  • Міжнародні розрахунки та валютні операції (63 KB)Паспорт з дисципліни «Міжнародгі розрахунки та валютні операції» для студентів V курсу, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність  8.03050802 «Банківська справа»14 Липня 2016 р.