Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Операції банків та небанківських кредитних установ

Керівник дисципліни- д.е.н.,проф. Алексеєнко Максим Дмитрович
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: є надання студентам теоретико-методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, здійснюваних ними операцій та послуг.
Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.
Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- виконувати операції з формування ресурсів кредитними установами;
- укладати та виконувати депозитні договори;
- проводити готівкові та безготівкові розрахунки в національній та іноземній валюті;
- виконувати операції з емісії та обслуговування платіжних карток;
- аналізувати кредитоспроможність позичальників, гарантів, поручителів;
- оформлювати та супроводжувати окремі форми забезпечення кредитів;
- надавати, супроводжувати та погашати різні види кредитів;
- формувати резерви на покриття можливих втрат за окремими операціями кредитних установ;
- виконувати операції з цінними паперами;
- виконувати операції в іноземній валюті;
- надавати комісійно-посередницькі послуги;
- складати та аналізувати статистичні та фінансові звіти кредитних установ;
- проводити заходи щодо забезпечення фінансової стійкості кредитних установ.

Остання редакція: 14.05.18

Публікаціі з предмету