Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оцінка застави банківських кредитів

Керівник дисципліни - канд.екон.наук, доц. Баріда Надія Петрівна
Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи теоретичних і практичних знань основ оцінювання вартості майна, що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.
Завдання  дисципліни: засвоїти методологію оцінки заставної вартості та заставного дисконту, зрозуміти фактори динаміки рівня заставної вартості та принципи, методи і процедуру визначення ринкової вартості майна,  що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.
Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисциплін студент зможе:
• оцінювати ринкову вартість заставного майна;
• визначати заставний дисконт та заставну вартість;
• оцінювати рівень та управляти ризиком застави  банківських кредитів;
• здійснювати моніторинг застави та заставної вартості;
• управляти ризиком заставного портфеля банку;
• здійснювати оцінку застави і процесі рефінансування НБУ;
• аналізувати макро- та мікросередовище діяльності банків у сфері забезпечення банківських кредитів;
• оцінювати стан ринків нерухомості, землі, цінних паперів, нематеріальних активів та ін. з метою моніторингу вартості забезпечення кредитів;
• володітиме методологією (методи, інструментарій, процедури, встановлені норми та індекси) оцінювання ринкової вартості майна;
• розробляти критерії оцінки рейтингу застави, коефіцієнти ліквідності майна, заставний дисконт та коефіцієнти покриття обсягу кредиту вартістю заставного майна.

Остання редакція: 06.10.16

Публікаціі з предмету