Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Виробнича практика бакалаврів