Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності

Автори тренінг-курсу: д.е.н., Аржевітін С.М., к.е.н., доц. Остапишин Т.П.,
к.е.н., доц. Данилюк Є.Ю.

Освітній ступінь: бакалавр
Мета тренінг-курсу: формування у студентів цілісного уявлення про комплекс компетенцій, які будуть набуті у
процесі вивчення наук (дисциплін) фахового спрямування для подальшої роботи в кредитних установах (НБУ, банки та фінансово-кредитні установи небанківського типу).
Завдання тренінг-курсу:  забезпечення адаптації студентів першого курсу до процесу навчання саме у
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і формування у них базового розуміння дисциплін
циклу професійної підготовки.
Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування тренінг-курсустудент зможе:
-   з’ясувати особливостіобраної спеціалізації «Банківська справа» та основних вимог до підготовки в КНЕУ фахівців на
освітньому ступені бакалавр і магістр;
-   знаходити, систематизувати й аналізувати інформацію про стан окремих банківських установ, НБУ,
фінансово-кредитних установ небанківського типу;
-  отримати інформацію про професійні вимоги до працівників банків та інших фінансово-кредитних установ;
- продемонструвати здатність до застосування інформаційних технологій для
виконання і засвоєння завдань тренінг-курсу;
-  виконувати прикладні аналітичні дослідження з банківської справи.

 
Остання редакція: 25.10.16