Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дмітрієв Віталій Сергійович

Кафедра: Кафедра банківської справи
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 3 роки
Біографія:

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються» (науковий керівник – Циганов С.А., доктор екон. наук, професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин).