Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Харевич Андрій Сергійович

Кафедра: Кафедра банківської справи
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 6 років
Біографія:

Старший викладач кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему:: «Кредитний потенціал банківської системи України в умовах доларизації» за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

 Викладає дисципліну "Гроші та кредит".