Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи наукових досліджень у сфері фінансів (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

В результаті вивчення дисципліни у магістрів будуть сформовані компетенції з проведення наукових досліджень в царині публічних, корпоративних і міжнародних фінансів та фінансового і страхового ринків. Студенти на основі опанування загальнонаукових та специфічних методів наукових досліджень отримають знання щодо виявлення тих чи інших проблем у сфері фінансів, визначення їх причин і наслідків, а також обґрунтування рекомендацій з їх вирішення.   

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету