Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Практичні заняття (міжпредметний тренінг)

Мета- закріпити знання та практичні навики, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом фінансової системи держави та її складових, оцінити фінансову стійкість держави, стійкість суб’єктів господарювання, здійснити макрофінансову оцінку фінансового та страхового секторів.

Міжпредметний тренінг є невід’ємною складовою навчального процесу і важливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для фінансових і фіскальних органів держави, страхових, аудиторських компаній, підприємств, логічним продовженням навчальних курсів та складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців з фінансів. 

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету