Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бюджетний менеджмент

Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання щодо організації бюджетного процесу в державі та управління ним; у прикладному — сформувати навички проведення операцій з виконання бюджету держави.

У сучасних умовах роль держави в розподільчих процесах змінюється. Одним із найважливіших засобів для здійснення державою зазначеної функції виступає бюджет. Тому управління бюджетом має дуже важливе значення. та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і методів, що їх Саме це визначає мету даної навчальної дисципліни — вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої використовують ці органи в управлінні бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків. Тільки на засадах чіткого розмежування функцій між указаними органами, чіткої організації бюджетного процесу в державі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом.

Остання редакція: 25.03.16

Публікаціі з предмету