Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бюджетна система

Мета формування знань з організації і функціонування бюджетної системи та проведення бюджетної політики. Курс має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані має поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи — державних фінансів; у прикладному плані — закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в засадах побудови бюджетного устрою і формування бюджетної системи України та володіти методами і джерелами доходів бюджетів та напрями і формами бюджетних видатків, фінансування та кредитування бюджету; визначати обсяги бюджетних видатків на реалізацію державою її функцій; та орієнтуватись в питаннях з обслуговування і погашення боргових зобов’язань держави та місцевих органів влади за допомогою бюджетів.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Бюджетна система 6508/1 (89.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 6508/113 Жовтня 2017 р.
  • Бюджетна система 6508 (89.5 KB)- паспорт навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 650813 Жовтня 2017 р.
  • Бюджетна система 6508/1 (911 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 6508/110 Жовтня 2017 р.
  • Бюджетна система (методичні вказівки для курсових робіт) (825 KB)методичні матеріали щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 650810 Жовтня 2017 р.
  • Бюджетна система (тренінг) (420.5 KB)методичні матеріали з організацій, технології проведення тренінгу з навчальної дисципліни 10 Жовтня 2017 р.
  • Бюджетна система 6508 (937 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 6508  10 Жовтня 2017 р.