Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова думка України

Мета полягає у засвоєнні та творчому осмисленні основних етапів розвитку та особливостей сучасного стану фінансової думки України у контексті критичного аналізу наукового доробку учених-фінансистів України.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю орієнтуватись в еволюції фінансової думки України, економічних поглядах найбільш видатних представників вітчизняної фінансової думки, основних школах, течіях, напрямках розвитку фінансової думки в Україні в т. ч. й сучасних; застосовувати набуті знання при аналізі фінансових явищ, процесів та їх відображення в фінансовій думці; пояснювати взаємозв’язок між фінансовими фактами, фінансовою історією та фінансовою думкою

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Фінансова думка України (98.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Фінансова думка України" для студентів спеціальності 650813 Жовтня 2017 р.
  • Фінансова думка України (378 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Фінансова думка України" для студентів спеціальності 650810 Жовтня 2017 р.