Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова інфраструктура

Мета- формування базових знань у сфері функціонування та взаємодії інституцій фінансової інфраструктури, вивчення особливостей їх становлення і розвитку, необхідних майбутнім спеціалістам для визначення пріоритетного напрямку фахової спеціалізації.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в питаннях сутності, функцій та складових фінансової інфраструктури у ринковій економіці; засадах функціонування фінансової інфраструктури в сферах державного управління, пенсійного та медичного забезпечення і фінансового ринку; оволодіти прийомами  і методами  оцінки ефективності функціонування установ фінансової інфраструктури.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Фінансова інфраструктура (95 KB)паспорт навчальної дисципліни "Фінансова інфраструктура"13 Жовтня 2017 р.
  • Фінансова інфраструктура (495 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Фінансова інфраструктура" для студентів спеціальності 650810 Жовтня 2017 р.