Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податкова система (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Мета - надання теоретичних знань з питань змісту податкової системи, засад її побудови та закономірностей розвитку, механізмів функціонування податків у їх взаємозв’язку; формування практичних навичок нарахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в питаннях оподаткування, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці, механізмах справляння податків, розуміти суть і тенденції розвитку податкових відносин, видів податків у їх взаємозв’язку.

Викладається українською та англійською мовами

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету

  • Податкова система 6508/1 (86.5 KB)- паспорт навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 6508/113 Вересня 2016 р.
  • Податкова система 6508 (84 KB)паспорт навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 650813 Вересня 2016 р.
  • Податкова система 6508/1 (1.1 MB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів спеціальності 6508/108 Липня 2016 р.
  • Податкова система 6508 (1.2 MB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів спеціальності 650808 Липня 2016 р.
  • Податкова система 6508 (англійською мовою) (69.1 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів спеціальності 6508, англійською мовою08 Липня 2016 р.
  • Податкова система 6508 (методичні вказівки для курсових робіт) (436 KB)тематика і методичні вказівки щодо виконання курсових робіт  з науки «Податкова система» для студентів спеціальності 650808 Липня 2016 р.