Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності (К-ра Фінансів)

Дослідницький підхід до загальних систематизованихзнань щодо майбутнього фаху; аналітичний підхід у досягненні новихосвітніх тенденцій; уміння виконувати типові завдання у конкретнихситуаціях шляхом вибору і застосування основних методів, інструментів,матеріалів та інформації; комунікація: самостійна робота та взаємодія вколективі для виконання завдань, продукування деталізованих усних іписьмових повідомлень; автономність і відповідальність: індивідуальнавідповідальність за результати виконання завдань у навчанні, самостійність унавчанні.

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету

  • Вступ до спеціальності 6Ф01 (71 KB)паспорт навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 13 Жовтня 2017 р.
  • Вступ до спеціальності 6Ф01 (308.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 6Ф0110 Жовтня 2017 р.