Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інновації в Державному фінансовому менеджменті

Після опанування курсу у магістрів будуть сформованінаступні компетенції: володіння теоретичними знаннями в

галузі фінансів місцевого самоврядування, володінняметодами економічного аналізу та моделювання, методамианалізу інвестиційних проектів, оцінки фінансових ризиків,

вміння аналізувати звітність підприємств і організацій,здійснення підтримки та супровід програмних комплексівІАС «МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ», здібність аналізуватифінансову діяльність одержувачів бюджетних коштів задопомогою ППЗ «ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ», розумінняпорядку проведення державних закупівель через системупублічних електронних торгів АС «PROZORRO», здійснення

управління системами фінансової інформації.

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету