Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макрофінансове бюджетування (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Дана дисципліна включена до магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» і має теоретико-прикладний характер. У теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному – інтегрувати отримані базові знання з новітніми технологіями планування бюджету держави та інших державних цільових фондів для формування у студентів практичних навичок ефективного використання сучасних методів бюджетування на макрорівні. Технології бюджетування постійно розвиваються та вдосконалюються, що зумовлює необхідність  підвищення кваліфікаційного рівня державних фінансових менеджерів. Тому, як складова бюджетного менеджменту, бюджетування забезпечує планування бюджетів на основі найбільш ефективного акумулювання та використання бюджетних коштів. 
 

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету