Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макрофінансове планування (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Навчальна дисципліна «Макрофінансове планування» займає чільне місце у підготовці бакалаврів з фінансів і вивчає конкретну функцію державного фінансового менеджменту, пов’язану з  планомірним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів держави з метою досягнення та підтримки збалансованості, фінансової стійкості економіки, отримання доходів, прибутків та фінансового забезпечення розв’язуваних економічних та соціальних завдань. ЇЇ вивчення засновується на опрацюванні блоку економічних дисциплін, знаннях, отриманих з базової фундаментальної дисципліни «Фінанси» та прикладних дисциплін «Бюджетна система», «Податкова система» і «Місцеві фінанси», «Макрофінансовий аналіз». Вона органічно пов’язана з дисциплінами «Бюджетний менеджмент», «Макрофінансове бюджетування», «Державний фінансовий ризик-менеджмент», «Управління державним боргом», «Податковий менеджмент», які вивчаються після опанування даного курсу на магістерських програмах.  
Дисципліна є теоретико-прикладною: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо управління макроекономічної сферою фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – інтегрувати отримані базові знання з новітніми технологіями планування фінансових ресурсів держави для формування у студентів практичних навичок ефективного процесу розроблення і затвердження фінансових планів як засобу збалансування фінансових потреб і можливостей держави.
Мета опанування дисципліни – формування знань з організації та функціонування фінансового планування на рівні держави, а також набуття практичних навичок з розробки, складання та затвердження планів формування, розподілу та використання фінансових  ресурсів на макрорівні.
    Основні завдання:
•    вивчення теоретичних та організаційних основ макрофінансового планування;
•    вивчення прийомів і методів, що використовують в процесі державного фінансового планування, відповідні суб’єкти та доцільність їх використання;
•    оволодіння стратегією планування в сфері державних фінансів, та моніторингу основних факторів, що впливають на фінансову стійкість та платоспроможність держави;
•    формування навичок щодо аналізу фінансових ризиків на макрорівні та визначення переваг в процесі прийняття фінансових рішень щодо ефективного формування, розподілу і використання державних фінансових ресурсів;
•    вивчення технологій та опанування техніки та методики ефективного планування формування фінансових ресурсів, розподілу та використання коштів держави.
Предмет дисципліни – це теоретичні та прагматичні аспекти планування фінансових ресурсів держави з метою їх збалансування.

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету