Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг з державного фінансового менеджменту

Взаємозв’язок теоретичних узагальнень з існуючою практикою при використанні інтенсивних форм навчання за традиційного, соціально-рольового та поведінкового підходів під час підготовки студентів за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент» передбачає проведення міжпредметного тренінгу, що охоплює дисципліни «Податковий менеджмент», «Макрофінансове бюджетування», «Бюджетний менеджмент» та «Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту». Міжпредметний тренінг проводиться в Х навчальному семестрі після закінчення теоретичного курсу навчання, під час проходження студентами переддипломної практики в місцевих фінансових органах, органах Державного казначейства, органах Фіскальної служби України тощо.
Проведення міжпредметного тренінгу надає можливість студентам закріпити і поглибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними під час вивчення таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Місцеві фінанси», «Фінансовий ринок» тощо. Після проведення тренінгових занять, студенти-магістри продовжують набувати досвіду практичної роботи в фінансових і фіскальних органах. Цей досвід є підґрунтям успішного проходження переддипломної практики, підготовки консультаційного проекту і звіту про проходження практики, написання магістерської дипломної роботи.

Остання редакція: 25.03.16