Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий менеджмент (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управління у сфері оподаткування. Це дуже складна справа, яка потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробці податкового законодавства, здійснювати планування податків, а також контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податків і обов’язкових платежів. Курс «Податковий менеджмент» є складовою навчального плану підготовки таких фахівців. Мета викладання цього курсу — надання студентам знань з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. 

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету

  • Податковий менеджмент 8Ф01 (94 KB)паспорт  науки «Податковий менеджмент» (викладання українською та англійською мовами) для спеціальності 8508_1-119 Жовтня 2017 р.
  • Податковий менеджмент 8Ф02 (92.5 KB)паспорт  науки «Податковий менеджмент» для спеціальності 8Ф02 «Страховий менеджмент»19 Жовтня 2017 р.
  • Податковий менеджмент 8Ф03 (93 KB)паспорт  науки «Податковий менеджмент» для спеціальності  8Ф03 «Фінансовий контролінг»19 Жовтня 2017 р.
  • Податковий менеджмент 8Ф04 (93.5 KB)паспорт  науки «Податковий менеджмент» для спеціальності 8Ф04 «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»19 Жовтня 2017 р.
  • Податковий менеджмент 8Ф05 (93.5 KB)паспорт  науки «Податковий менеджмент» для  спеціальності 8Ф05 «Фінансові ринки»19 Жовтня 2017 р.