Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бенч Лілія Ярославівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Викладає навчальні дисципліни Фінанси, Державний кредит. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Внутрішні державні позики як фіскальний ресурс державного бюджету зі спеціальності 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит.