Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бойко Світлана Василівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

З 2008 по 2011 рік навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі фінансів. У 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності: 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит» на тему: «Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії» (науковий керівник – завідувач кафедри фінансів, доктор екон. наук,  професор В. М. Федосов). З 2015 року обіймає посаду доцента кафедри фінансів.

Має більше 60п ублікації наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. 21 статтей у фахових виданнях3 видання з грифом МОН України (підручник «Теорія фінансів», підручник «Бюджетна система», навчальний посібник «Фінансово-економічний словник»), енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т.»

Напрями наукових досліджень пов’язані з ґенезою та еволюцією фінансової думки України.

За час роботи на кафедрі викладає дисципліни – «Фінанси», «Фінансова думка України»