Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Котіна Ганна Михайлівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

З 2006 по 2010 рік навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі фінансів. З 2010 по 2012 рік працювала на посаді асистента кафедри фінансів, з 2012 року обіймала посаду старшого викладача кафедри фінансів, нині є доцентом кафедри фінансів. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування податкових надходжень бюджету» зі спеціальності: 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит».

Має 58 публікації,з них 41 наукового та 17 навчально-методичного характеру, в т.ч. 21 у фахових виданнях; 4 видання з грифом МОН України (один підручник, два навчальних посібника і один навчально-методичний посібник). Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 43 праці, з них 27 наукового та 16 навчально-методичного характеру, в т.ч. 13 статей, опублікованих у фахових виданнях і 1 підручник з грифом МОН України, 2 навчальних посібника і 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України. Напрями наукових досліджень пов’язані з бюджетною та податковою політикою, макрофінансовим плануванням, державним фінансовим ризик-менеджментом, фіскальними аспектами зеленої економіки.

За час роботи на кафедрі викладає дисципліни – «Фінанси», «Податкова система», «Бюджетна система», «Макрофінансове планування», «Макрофінансовий ризик-менеджмент».