Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сибірянська Юлія Володимирівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні». У 2004 - 2005 роках працювала в органах державної податкової служби. З 2006 року працює на кафедрі фінансів. У 2010 році проходила стажування в Державній податковій службі у м. Києві.

За час роботи на кафедрі викладає навчальні дисципліни «Макрофінансовий аналіз» (українською та англійською мовами) (свідоцтво про реєстрацію авторського права №60546 від 07.07.2015)«Податкова система», «Податковий менеджмент», «Фінанси». Керує науковою роботою студентів, проводить засідання наукових гуртків по проблемам податкової системи, планування та прогнозування доходів бюджету, управління податками в Україні, марофінансового аналізу, щорічно готує студентів на наукові конференції, у 2009-2012 роках організовувала проведення на базі університету І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податкова система України».

Має 69 публікацій, з них 45 наукового та 24 навчально-методичного характеру, в т.ч. 23 у фахових виданнях; 22 тез доповідей за результатами участі в наукових конференціях; розділ у колективній монографії «Інновації у фінансовій сфері», співавтор 4 навчальних посібників з грифом МОН України та двох дистанційних навчально-методичних комплексів з дисциплін «Податковий менеджмент» та «Податкова система» (Профіль у Googlescholar https://scholar.google.ru/citations?user=g59Vr6MAAAAJ&hl=ru), має 7 авторських свідоцтв;

Отримала Сертифікати Міністерства фінансів України, які засвідчують успішну здачу підсумкового тестування в Центрі оцінювання та сертифікації компетентності працівників системи Міністерства фінансів України щодо знання норм Податкового кодексу та організації бюджетного процесу за новим Бюджетний кодексом.

Стипендіат Кабінету міністрів України (2016-2017 роки)

Участь в форумах, круглих столах, наукових семінарах

2016  

§  Kiev international economic forum “Ukraine: on the Threshold of the Fourth Industrial Revolution” (6-7.10.2016) – participation

§  Supporting innovation in Ukraine. Workshop organized by European Investment Bank (15.09.2016)

§  “OECD Investment Policy Review: Ukraine 2016” press-conference (27.09.2016,Ministry of Economic Development and Trade)

§  «Аналіз даних і прогнозування в MSExcel2016», Data Analysis System, м. Київ

§  «EU4Business Week in Ukraine»(11-15.07.2016) Small and medium enterprises donors’ forum, organized within the EU project – East Invest 2

§  Экспертный круглый стол «Основные приоритеты налоговой реформы на 2016 год» (7.04.2016) РПР

§  International seminar “Modernization of the Public Sector in Ukraine: Opportunities, Challenges and Limitations of Fiscal Decentralization” (12-13.04.2016).

§  PGI Annual conference 2016 (15.06.2016) Business School MIM-Kyiv

§  “Cross Cultural business training” Scientific-educational center of intensive learning foreign and Ukrainian languages “Intensive” ( Англомовний  факультативний бізнес-орієнтований курс) (03-04.2016) м.Київ

2015  

§  Workshop “Professional development: open resources, digital science and the international publications”  (02.2015),  Kyiv school of Economics

§  International Symposium “Ukraine: Escaping from its post-soviet legacy?”(24.04-26.04.2015, Kyiv, Hilton Hotel) (http://www.niss.gov.ua/articles/1791)

§  Тренінг з розроблення та написання європейських грантових проектів (12.2015)

§  «Business English» (11.2014-05.2015)  Scientific-educational center of intensive learning foreign and Ukrainian languages “Intensive”

§  IMFx:FPP.1x “Financial Programming and Policies, Part 1: Macroeconomic Accounts & Analysis”,  Open ЕdX platform (08-09.2015)

§  Перший професійний форум аудиторів «Європейське майбутнє ринку аудиторських послуг» (10.2015)

2014  

§  Workshop  “Educational Innovations: the era of online” (12.2014),  Kyiv school of Economics

§  “Introduction to Business Analytics” IBM & The Summer School AACIMP (08/2014)

§  «Підтримка реформи управління державними фінансами» Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH участь в семінарах та круглих столах за участю німецьких експертів  (протягом 2014-2015 років)

2011    

§  Міністерство фінансів України, Центр оцінювання та сертифікації компетентності працівників, стажування, дистанційне навчання щодо вивчення норм Податкового кодексу та щодо організації бюджетного процесу за новим Бюджетний кодексом, Сертифікати №07429 та №07423 від 10.2011 (03-10.2011)

2010    

§  Державна податкова адміністрація у м. Києві, Управління оподаткування юридичних осіб, стажування  (03-06.2010)