Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Степура Марина Михайлівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

З 2006 по 2010 рік працювала в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посаді асистента кафедри фінансів та навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва. З 2010 по 2013 рік обіймала посаду старшого викладача кафедри фінансів, нині є доцентом кафедри фінансів. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ризик-менеджмент формування податкових доходів бюджету» зі спеціальності: 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит».

Має 58 публікації,з них 41 наукового та 17 навчально-методичного характеру, в т.ч. 21 у фахових виданнях4 видання з грифом МОН України (один підручник, два навчальних посібника і один навчально-методичний посібник). Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 43 праці, з них 27 наукового та 16 навчально-методичного характеру, в т.ч. 13 статей, опублікованих у фахових виданнях і 1 підручник з грифом МОН Українинавчальних посібника і 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України. Напрями наукових досліджень пов’язані з бюджетною та податковою політикою, макрофінансовим плануванням, державним фінансовим ризик-менеджментом, фіскальними аспектами зеленої економіки.

За час роботи на кафедрі викладає дисципліни – «Фінанси», «Податкова система», «Місцеві фінанси», «Макрофінансовий ризик-менеджмент», «Макрофінансове планування».