Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Буйденко Станіслав Євгенович

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 2 роки
Біографія:

Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті імені В.Гетьмана у 2013 році за спеціальністю «Фінанси», магістерська програма «Фінансовий контролінг».  Напрямки наукових досліджень пов'язані з корпоративними фінансами, ризик-менеджментом, оцінкою бізнесу. Досвід роботи в управлінні фінансами підприємств, консалтингу.

За час роботи на кафедрі викладає дисципліни «Корпоративні фінанси», «ДьюДілідженс», «ERP в системі фінансового контролінгу», Міжпредметний тренінг для магістерської програми «Фінансовий контролінг».