Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чепка Вікторія Віталіївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію, за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація магістр з економіки.

Відомості про захист дисертацій:

-         Рік захисту 2007р.

-         Тема дисертаційного дослідження Фінансування сільськогосподарських підприємств: стан та удосконалення

-         На якій Вченій раді, ДЕ захищено дисертацію на спеціалізованій вченій раді Д 26.006.04 при ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

-         За якою спеціальністю захищено дисертацію (шифр, назва) Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Які дисципліни викладала у різні часи, які викладає зараз:

- Фінанси підприємств;

- Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;

- Корпоративні фінанси.