Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Циплюк Дмитро Юрійович

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана в 2004 році. Кваліфікація за дипломом: магістр з обліку і аудиту.

Відомості про захист кадидатської дисертації:

-         Рік захисту: 2011

-         Тема дисертаційного дослідження: «Облік та контроль доходів і витрат від надання медичних послуг малими підприємствами».

-         Дисертацію захищено на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

-         Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

У різні часи викладав: 

- «Фінансовий менеджмент»;

- «Фінанси підприємств»;

- «Основи бюджетування»;

- «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва».

Зараз викладає: «Фінансовий менеджмент».

 

Досвід роботив аудиторській компанії (2003-2008рр. помічник аудитора, 2009-2015рр. аудитор).