Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Костирко Лідія Андріївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 43 роки
Біографія:

У 1971 р. здобула вищу освіту у Донецькому державному університеті, за спеціальністю економіст.

Відомості про захист дисертацій:

1979 р., кандидатська дисертація на тему: «Внутрішньозаводський госпрозрахунок і облік в транспортних цехах» , спеціальність 08.00.12 – Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності (Ленінградський фінансово-економічний інститут імені М.О. Вознесенського).

2004 р., докторська дисертація на тему “Формування механізму фінансової стратегії сталого розвитку підприємства”, спеціальність  08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг та кредит”  (Спеціалізована вчена рада Д11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України, м. Донецьк).

Відомості про вчені звання:

- Вчене звання доцента здобула 1984 р., на кафедрі бухгалтерського обліку і статистики;

- Вчене звання професора здобула 2005 р., на кафедрі фінансів.

Захищені аспіранти і докторанти:

Прізвище здобувача наукового ступеню, Тема дисертації, Рік захисту

Соловей М.М. Управління  фінансовими ресурсами підприємства (2000)

Отпущенікова О.М. Формування механізму управління прибутком підприємства (2005)

Тертична Н.В. Комплексна оцінка вартості підприємства (2006)

Смірная С.М. Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки підприємств виробничої сфери (2006)

Ларіков В.Ю. Облік та контроль витрат на ремонт основних засобів виробничого призначення: методика та організація (2007)

Щеголькова С.В. Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства (2008)

Перловська Н.В. Моніторинг управління грошовими потоками підприємства (2008)

Разумцев В.В.Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами  вугільної галузі (2009)

Мартинов А.А. Аналітичний інструментарій управління затратами на інноваційну діяльність промислового підприємства (2010)

Чернодубова Е.В.Розвиток фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств в умовах ринкової економіки (2011)

Рахмана І.А. Зміни в діяльності підприємства у післяінвестиційному періоді (2013)

Степура В.В. Фінансове планування як інструмент забезпечення фінансової стійкості підприємств (2013)

Діючі аспіранти:

ПІБ аспіранта, тема дисертації (вказати з відривом чи без відриву від виробництва, рік вступу до аспірантури)

Серебрянська Д.С. Формування механізму фінансового забезпечення державного бюджету України, 2014, з відривом від виробництва

Чернодубов Р.Д. Механізм вартісно-орієнтованого управління підприємствами, 2014,  з відривом від виробництва

Шпаковська Н.І. Управління надійністю комерційного банку, 2012, без відриву від виробництва

Клітинський Ю.С. Фінансове забезпечення стійкого розвитку територій, 2012, без відриву від виробництва

Які дисципліни викладала у різні часи, які викладає зараз:

Бухгалтерський облік, економічна статистика, статистика промисловості, загальна теорія статистики, фінансовий аналіз, фінансовий контролінг, фінансовий менеджмент, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, стратегічний фінансовий менеджмент, вартісно-орієнтоване управління фінансами, банківський аудит, фінансова діяльність банківських установ.

Досвід роботи:  

1965-1971 - Бухгалтер МІСЬКПРОДТОРГторг, м. Луганськ

1971-1972 - Кредитний інспектор держбанку, м. Луганськ

Наявність сертифікатів та нагород:

Сертифікат аудитора № 000145 від 29 листопада 2012 року до 13 січня 2018 року

Посвідчення № 82998 Відмінник освіти України від 27.11.2007р.