Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Паскалова Анна Георгіївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 5 років
Біографія:

У 2011 році закінчила Київський національний економічний університет iм. Вадима Гетьмана, отримала диплом магістра з відзнакою за спецiальнiстю «Фінанси», магiстерська програма «Фінансовий контролінг».    

Відомості про захист дисертації:

-   Рік захисту - 2016

-   Тема дисертаційного дослідження "Фінансовий контролінг в управлінні витратами підприємств"

-   Дисертацію захищено на спеціалізованій вченій раді Д 26.006.04 при ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

-   За спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

За час роботи на кафедрі викладає дисципліни:

- Корпоративні фінанси;

- Фінансовий контролінг;

- Операційний контролінг;

- Фiнансова дiяльнiсть корпорацiй.

Досвід роботи: економіст, аналітик.